Earl Anderson

Earl föds 1908 och växer upp med sina föräldrar i Douglas, Boone, Iowa. Han gifter sig 1935 med Mary Sulgrove.

Earl arbetade som ingenjör vid Stran Steel Corp i Michigan.

Mary tog examen i ’Home Economics’ 1932 vid Iowa State University. När May och Earl gift sig tog hon hand om hemmet och deras tre barn tills de började skolan. Efter det arbetade hon som lärare i junior och high school i Hinsdale, Illinois och i Trenton, Michigan.

Mary skrev ekonomiska artiklar för jordbrukskvinnor i Republic Steel Farm och Farm Quartely.

Mary pensionerade sig 1972. Earl och Mary flyttade då till Parker Colorado. År 1991 flyttade de tillbaka Michigan och bosatte sig i Kalamazoo.

Både Earl och Mary dör i Kalamazoo. Var de är begravda är inte känt.

Marys anträd

f Byron Sulgrove (1872 – 1951)
m Blanche Cook (1881 – 1961)

ff Noah Sulgrove (1833 – 1908)
fm Minerva Early (1841 – 1923)

mf John L Cook (1851 – 1925)
mm Laura Glyde Belden (1853 – 1909)

Weblänkar

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Earl Anderson

Lloyd Anderson

Lloyd växer upp med sina föräldrar och syskon i Douglas Township, Boone County, Iowa. Douglas ligger c:a 30 km nordväst om Des Moines. Lloyds pappa Ben är affärsman. Enligt 1930 års folkräkning är Ben, hans hustru Emma och sonen Earl bosatta på Market Street.

Hazel växer upp på Filmore Street, centralt i Des Moines, Iowa. Hazels far arbetar en tid som specerihandlare och en tid som möbelsnickare.

Lloyd och Hazel vigs 1925 i Des Moines.

År 1930 består familjen av Lloyd, Hazel och sonen Lloyd Jr, 2 år. De är bosatta på North 11th St. Pl. Des Moines. Familjen äger sitt hus som är värderat till 7.500$. Lloyd Sr är utbildad till Civil Enginner och är anställd inom stålindustrin. Lloyd deltog i första världskriget.

En dotter Gretchen föds 1932. Lloyd har en collegeutbildning och Hazel en high school utbildning. Lloyds arbetsvecka är 45 timmar. År 1939 tjänade han 5.000$ vilket motsvarar idag 95.000$.

År 1942 registrerades Lloyd inför Andra världskriget. Han var 42 år, bosatt på 2103 Chautauqua Parkway i Des Moines. Han är anställd på Des Moines Steel & Co. Lloyd är 175 cm lång, väger 79 kg, har blå ögon och grått hår.

Hazel dör 1979 och Lloyd dör 1987. De är begravda på Masonic Cemetery i Des Moines.

Hazels anträd

f Bengt Johan Johnson (1858 – 1931)
m Emma Christina Persdotter (1865 – 1957)

ff Jon Månsson (1808 – 1860)
fm Carina Olofsdotter (1814 – 1903)

mf Per AUGUST Petersson (1837 – 1927)
mm ANNA Mathilda Jonsdotter (1840 – 1890)

Weblänkar

Publicerat i (fbF) Lloyd Anderson, Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Lloyd Anderson

Familj Emelie C. Svensdtr (1844-1913) / Carl G. Sjöstrand (1839-1897)

Emilie föds som det sjätte barnet till Sven P. Larsson Stina G. Anderssdotter i Borg Mörlunda. Carl Gustaf är född i Emmenäs, Målilla den 4 sep 1839. Han fjärde barnet av åtta syskon.

Emile och Carl Gustaf gifter sig den 8 april 1865 i Mörlunda kyrka. Carl Gustaf står som rusthållare i vigselboken. Den informationen saknas i husförhörslängden.
En rusthållare är en ägare som istället för att betala skatt bekostade ryttare, häst och övrig utrustning.

Carl-Gustaf och Emilie bosätter sig i Stora Sinnerstad nr 1, Mörlunda socken. Här föds också de två första barnen, Carl Emil (1866) och Emma Josefina (1867).

Familjen emigrerar till Nordamerika den 20 april 1869. Med ship European reste de först till Canada och anlände senare till Rockford i maj samma år. Sjöresan tog sex veckor och båda barnen fick mässlingen under tiden.

När familjen kom till Amerika ändrade Carl Gustav sitt efternamn till Seashore och Emilie till Borg efter sin hemby. I Rockford stannade de några veckor innan resan fortsatte till Dayton i Iowa. De sista 30 milen gjordes med ett oxteam till gården i Grant Township, Boone County. Grant ligger några mil nordväst om Des Moines. Bosättarna i Boone benämns som pionjärer eftersom området var ett gränsland mellan den obrukade jorden västerut och bebott land österut. Område nr 32 hade tidigare valts ut av Carl-Gustavs bror Alfred som hade emigrerat några år tidigare. Bröderna bodde nu grannar med varandra.

År 1882 bor även kusin Theo med familjen. Theos föräldrar Otto Sjöstrand och Anna Gustava Petersdotter dog när Theo var 6 år.

Text ur son Carl Emils biografi
Pappa utmärkte sig som en uppbyggare och ledare i allt som var bra. Han byggde skolhuset med sina egna händer och blev dess första chef. För att vi skulle lära oss engelska hade vi läraren som inneboende i vårt hem.

Pappa var själv med och byggde en kyrka och blev den första prästen. Han planterade träd i en park för gemensamma picknicar. Under tiden fick hans äldsta son ta över ansvaret för gården.

Min far var ledare för skolan innan han själv kunde läsa eller skriva engelska. En av de första reglerna han införde var att enbart engelska skulle pratas i skolan och på skolgården. Jag känner mig lite skyldig när vi ofta inte följde hans regler i lekar när vi skrek högt på vårt ursprungliga språk.

Carl Gustav dör år 1897 och Emilie år 1913. Gustaf, Emilie och dotter Selma är begravda på Dayton Cemetery, Dayton, Iowa

Text ur Kristlig kalender för 1898

Källa Arkiv Digital
OBS! Text på äldre svenska språket

De gamlas leder inom Augustana synoden glesna mer och mer. Vår vän kateket Sjöstrand har ock blifvit hemkallad. Efter en lång sjukdomstid kom ändtligen förlossningsbudskapet den 5 sistlidne mars, då hans efter eviga lifvet längtande ande frigjordes från förgänglighetens band och vardt förd av änglar i Abrahams sköte.

Carl Gustaf Seashore – så var hans namn som amerikansk medborgare, men han var bättre känd under det svenska namnet Sjöstrand inom Iowa-konferensen, där han haft sitt verksamhetsfält – föddes i byn Emmenäs, Målilla församling, Kalmar län, Sverige, den 4 september 1839. Han förenades i äktenskap den 8 april 1865 med Emelia Charlotta Swenson, som nu sörjer hans bortgång

Med sin familj reste han till Amerika den 20 april 1869 och anlände till Rockford, Illinois, i maj samma år, men stannade där blott några veckor, hvarefter resan fortsattes till Dayton, Iowa, dit de anlände i juli månad. I september 1869 förenade sig familjen med den året förut därstädes stiftade sv. ev. luth. församlingen.

Den hänsofne lämnar sig en sörjande maka, tre söner, en dotter samt en brorson. Sönerna äro: C. Seashore, ph.d., prof. vid Iowa Statsuniversitet; August och David, studerande vid Gustavus Adolphus College, St Peter, Minn., brorsonen, pastor Theodore Seashore i St. Hilaire, Minn. Dottern är mrs Emma Anderson, bosatt i Madrid, Iowa. En den aflidnes syster och broder äro bosatta här i Amerika samt en syster och två bröder i Sverige.

Som diakon tjänade Sjöstrand Dayton-församlingen åren 1871-1891. Från 1886 till hösten 1895 förestod han som predikant församlingen i Grant Centre, sju engelska mil söder om Dayton, och förrättade där ett godt arbete.

Vid Iowa-konferensens årsmöte i Siux City 1890 erhöll han licens att som kateket verka inom konferensen. Denna verksamhet utöfvade han till hösten 1895, då han till följd af sjuklighet och dess tilltagande nödgades lämna sitt verksamhetsfält. Han sålde då sitt trefliga landthem och flyttade in till staden (Dayton) för att i stillhet och ro få tillbringa sina återstående dagar.
Men den stillhet, ro och hvila funnos för honom icke här. Sjukdomen tilltog allt mer, så att han under sista året af sin lefnad var fjättrad vid sjukbädden i mycket svåra lidande och plågor.

C.G. Sjöstrand var en av de stilla i landet och bar sitt lidande med tålmodig undergifvenhet och ett förnöjsamt sinne, medan han trodde och visste, att denna tidens vedermöda icke är att likna vid den härlighet, som väntar Guds folk. Hela hans lif bar vittnesbörd om den Herre och Frälsare, han från sin ungdom så troget tjänat. En öm make och fader för sin familj var han. För honom var ingen uppoffring för stor för de barn, Herren gifvet honom. Han älskade sång och musik. Under sin sjukdom bad han ofta sina vänner, att de skulle sjunga för honom Hemlandssångerna 460 och 489.

Som predikant var han allmänt aktad och ägde ett odelat förtroende hos de församlingar han tjänade, och af hela Des Moines-distriktet till hvilket han tillhörde.

Begrafningen ägde rum från den lutherska kyrkan i Dayton, måndagen den 8 mars kl 2 e.m. Sorgegudstjänsten börjades med afsjungandet af en psalm smat bibelläsning och bön af pastor Hallberg. Därpå höll pastor Christenson likpredikan med ledning af 1 Petr. 1:3-8. Ämnet för predikan var: ”Hvilket härligt mål de gå till mötes, som äga medborgarrätt i Guds rike”. Pastor Landell höll ett lämpligt engelskt tal, och pastor Holst afslutade högtidligheten med bön. Sångkören sjöng flera sånger af dem, som den hänsofne med förkärlek sjungit och kallade för ”sina”. Äfven templet hade draperats i sorgeskrud. Skaror från Grant Centre, Stratford, Harecourt, Burnside och Gowrie tillika med Dayton-församlingen vore närvarande för att betyga sin tillgivenhet för den hemförlofvande.
C.G. Sjöstrand har lämnat efter sig ett stort tomrum i familjen, församlingen och samhallet. Herren hugsvale den sörjande familjen med hoppet om ett saligt återseende i den triumferande församlingen, där all nöd, alla lidande och sorger äro för övrigt borta!

Pastor G.J Siljeström

Weblänkar

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Familj Emelie C. Svensdtr (1844-1913) / Carl G. Sjöstrand (1839-1897)

Emilie Swensdotter och C.G. Sjöstrand med ättlingar

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Emilie Swensdotter och C.G. Sjöstrand med ättlingar

Mauritz Seashore – Länkar

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mauritz Seashore – Länkar

Selma Seashore

Selma Seashore och Willard Mattias 

Selma var född i Swedeborg, Nebraska och tog examen 1936 vid University of Iowa. Efter att hon flyttat till Washington arbetade hon som redaktör för American Council of Eduction och sedan som personalassistent vid National Academy of Science.

Därefter flyttade Selma till Ohio år 1940 och arbetade som forskningsassistent vid Miami University. Under andra världskriget arbetade hon för krigsdepartementet.

Selma (eller Sally) gifte sig med sin make, William C. Matthias, år 1937. Efter det följde hon med sin make, som arbetade för State Departement och CIA i Rom och London.

Willard är född i Fennimore, Wisconsin och tog examen vid University of Iowa 1936. Han tog en magisterexamen i politik vid University of Minnesota och ekonomi vid Harvard Univesity.

Willard var anställd inom CIA under åren 1950-1973. Under andra världskriget var han chef för CIA:s verksamhet i sydöstra Asien.

Willard kar skrivet flera böcker om det politiska klimatet i världen.

Willard och Selma var bosatta i Alexandria under åren 1950-1987 då de flyttade tillbaka till USA.

Selmas hobbys var resande till Europa och Asien, där hon besökte arkeologiska utgrävningar.

Selma dör 1901 och Willard 2005. Willards dödsorsak var cancer.

Weblänkar

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Selma Seashore

Sylvia Seashore

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sylvia Seashore

Anna Caisa Magnusdotter i Ljuder, Kronobergs län.

Ibland stöter man på livsöden som berör en.

Mina släktingar som emigrerat kommer från bondefamiljer som har haft att råd att låta barnen resa till Amerika.

Det är häpnadsväckande hur mer utsatta personer lyckas resa sig från sin fattigdom och skapa nya liv i Amerika. Ett exempel är ättlingar till Anna Caisa Magnusdotter i Ljuder.

Det som också är anmärkningsvärt hur vissa personer som emigrerat bara tycks försvinna utan att lämna spår efter sig. Bland dessa ättlingar finns Johan Danielsons liv i Amerika dokumenterad.

Övriga ättlingar har jag inte lyckats hitta några spår efter.

Johans sondotter Eva Danielson var gift med min fars syssling Stanley Seashore.


Annas första barn är Frans Daniel, född 1820 i Ljuder. Fadern är okänd men eftersom Anna arbetade på Skruf Westergård så kan det tänkas att fadern var bosatt i närheten.

Anna gifter sig med soldat Daniel Skruf Johansson 1844.

Daniel Skruf , född Johansson 1820 i Algutsboda socken. Han blev antagen i Kalmar regemente den 4 nov 1840. Daniel är 5 foot och 9 tum, dvs omkring 172 cm lång. När han tar avsked 1875 på grund ålder och sjukdom så har han goda vitsord.
De är bosatta på soldattorp nr 126 i Skruv. Idag finns bara en ruin kvar av torpet. 

Anna och Daniel får sju barn tillsammans.

Daniel, Anna och barnen Thilda, Emma och Johanna flyttar 1871 till Gisebo Mellangård (idag Åkerby). Anna dör här 1884.

Daniel gifter om sig 1887 med Johanna Petersdotter Friman. Hon dör 1902 och Daniel 1904. Thilda som är utvecklingsstörd och varit bosatt med sin far hela tiden dör tre veckor efter sin far. Dödsorsak på dessa personer är okända.

Annas son Frans är först soldat men byter senare yrke till banvakt. Frans gifter sig 1866 med Emma Carolina Johansdotter men de skiljer sig 1873 på grund av oenighet i äktenskapet. De får sonen Johan Gottfrid tillsammans.

Frans gifter om sig 1877 med Helena Fredriksdotter Grann år 1877. De får tillsammans sju barn. Ett barn dör mindre än ett år gammal. Övriga barn, förutom den yngsta sonen emigrerar till N.Amerika. Se längre ned i inlägget.

Källa Järnvägsmusset, Fotograf Olof Fortmeijer
Frans o Helena med sonen Johannes omkring 1905 i sin banvaktstuga vid Ljudersjöns nordspets.

Frans blir ihjälslagen 1908 med en korp av Johan Arvid Bengtsson. Johan döms till fängelse i sex år. Efter Frans död följer Helena och sonen Johannes efter till Amerika.

Annas och Daniels första barn är Johan August (1845-1904) som emigrerar 1880 och bosätter sig Scandia, Minnesota. Där gifter han sig med Augusta Danielsdotter från Thorsås i Kalmar län. Johan och Augusta har en gård och de får tre barn tillsammans. Johan dör i New Scandia 1927 och Augusta i Minneapolis 1913.
Familjen tillhörde Elim Luth Chruch i Scandia.

Deras andra barn är Thilda Sofia (1848-1904). Enlig hfl är Thilda förståndshandikappad och oförmögen att klara sig själv. Thilda dör i Ljuder 1904.

Det tredje barnet är Ida Charlotta (1849-1875). Ida emigrerar till Schleswig-Holstein 1869 men återvänder 6 dec 1874. Hon dör i Ljuder 5 månader senare 17 april 1875.

Det fjärde barnet är Edward (1851-). Han blir soldat och tar sig namnet Käll och är bosatt på soldattorp nr 121 i Ljuder. Han gifte sig med Emma Helena Petersdotter och fick tre barn, Carl August (1877-), Frans Oskar (1880-) och Emerik Edward (1883-). Edward dömdes för misshandel och fick tre års straffarbete. Han rymde 1888 och emigrerade med sin familj 1889 till N.Amerika.

Barn nr 5 är Helena Maria (1854-1860). Hon dör vi fem års ålder i Ljuder.

Barn nr 6 är Emma (1856-). Hon bor hemma tills 1873 då hon börjar arbeta som piga i comminstergården. Här stannar hon ett år innan hon tar tjänst på flera olika ställen, några kortare tid. Slutligen arbetar hon ett år i Skrämbohult Westergård, Algutsboda innan hon emigrerar till N.Amerika 1879-03-18.

Barn nr 7 är Johanna (1858-). Hon bor med sina föräldrar tills hon tar en tjänst som piga på Grisebo Mellangård. Här stannar hon tills 1880 då hon emigrerar till N.Amerika.


Frans Daniels ättlingar

Frans och Emma får en son Johan Gottfrid år 1867. Han emigrerar till N.Amerika år 1883 vid 16 års ålder.

Följande barn får Frans och Helena tillsammans.

Första barnet Anna föds 1877. Anna bor med sina föräldrar tills hon emigrerar 1892 vid 15 års ålder. Anna måste ha återvänt för hon reser igen 1903 tillsammans med sina syskon Karl och Elisabeth. Destinationen är uncle Johan i Ottesville i Minnesota.

Andra barnet August föds 1879. August dör efter två veckor.

Tredje barnet Ida föds 1880. Ida emigrerar till N.Amerika 1897 vid 17 års ålder.

Fjärde barnet Karl föds 1883. Karl flyttar till Karlskrona år 1900. Därifrån emigrerar han till N.Amerika 1903

Femte barnet Ester föds 1885. Ester emigrerar till N.Amerika 1902.

Sjätte barnet Elisabeth föds 1888. Elisabeth emigrerar till N.Amerika 1903

Sjunde barnet Johannes föds 1890. Johannes emigrear tillsammans med sin mor Helena till N.Amerika år 1908. I inresedokumenten står de att de skall till Portland i Oregon. Troligtvis är några andra av barnen bosatta där.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Anna Caisa Magnusdotter i Ljuder, Kronobergs län.

Släktforskning då och nu

Två bilder som visar komplexiteten och utvecklingen vid släktforskning.
Båda egenskaperna stimulerar till nya eftersökningar.

Idag med datorbaserade hjälpmedel och Internet är allt så mycket lättare.

Vår första släktbok kom omkring 1950 och hette ’En Smålandssläkt under 200 år’. Den skrevs av två kusiner Henry Sjöstrand, Karlstad och Harold Seashore, New York. Båda gjorde ett gediget arbete med mycket brevväxling och besök på pastorsexpeditioner.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Släktforskning då och nu

(fDF) Stanley Seashore / Eva Danielsson

Stanley växte upp med sin familj i Wahoo, Nebraska.
Han tog flera examen i psykologi under åren 1937-1953 på universiteten i Iowa, Minnesota och Michigan.

Eva växer upp med sin familj i Scandia, Minnesota.
Hon tog en examen vid University of Minnesota och arbetade som lärare i Uppsala, Minnesota. Eva var aktiv i League of Women Voters, the Girl scouts och olika politiska grupper.

Vid inkallellseordern 1940 var Stanley anställd vid Carnegie Illinois Steel Corp och bosatt i Gary Lake, Indiana. Han vägde 70 kg och var 177 cm lång, hade brun hårfärg och blåa ögon. Som närmast anhörig står hans bror Harold.

Eva och Stanley gifter sig 1940 i Marion, Iowa. Eva var då bosatt i Marine on St. Croix och Stanley Gary Lake, Indiana. De bosätter sig i Ann Arbor, Michigan.

Stanley hade flera nära släktingar som tidigare valt att ägna sig åt psykologi. Stanleys farbror Carl Seashore, hans äldre bror Harold, kusinerna Robert Seashore, Charles Seashore och Marjorie Seashore var alla aktiva inom psykologin.

Stanley var med och startade flera organisationer inom psykologi och samarbetade med både inom USA och internationellt. Han drev ett 30-tal större projekt och skrev ett flertal böcker.

Eva dör i Hennepin, MN 1996 och Stanley 1999 i Bloomington, MN.

Evas anträd
f Edward Danielsson (1883-1930)
m Sigrid Johnson (1887-1930)
ff John A. Danielsson (1845-1927)
fm Augusta G. Danielsdotter (~1850-1913)
mf Emil Johnsson (1860-1929)
mm Eva Johnson (1858-1940)

Weblänkar

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för (fDF) Stanley Seashore / Eva Danielsson

USA-emigranter och deras liv i sitt nya land (Weblänkar)

När jag letar efter information om mina släktingar som emigrerat till Nordamerika hittar jag ofta länkar som beskriver emigranternas liv i det nya landet. De flesta länkarna handlar om tiden från 1850-1930 med det finns några senare också.

Fortsätt läsa

Publicerat i Weblänkar USA | Kommentarer inaktiverade för USA-emigranter och deras liv i sitt nya land (Weblänkar)

Emigranter som bytt namn i Amerika

I Släkthistoriskt Forum 2021-3 skriver Ted Rosvall om svårigheten att hitta emigranter i Amerika eftersom de ofta bytte både för- och efternamn.

Det var roligt att Ted använde sig av en släkting till oss som exempel.

Min egen text om Alfred Seashore.

Alfreds föräldrar, Johan Sjöstrand och Anna Stina Danielsdotter levde i Målilla socken, Kalmar län. De fick åtta barn varav fem emigrerade. De resterande tre barnen fick många barn varav två per familj emigrerade. En översikt finns här.

Alfred emigrerade 1864 och bosatte sig i Iowas gränsland mellan befintliga nybyggare och den orörda vildmarken. Alfred var jordbrukare. År 1870 gifte han sig med Christina Sophia Carlsdotter från Målilla. De fick åtta barn tillsammans.

Länk till Alfreds familjegrav.

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Emigranter som bytt namn i Amerika

Harold Seashore

Harold växer upp som nr två i en syskonskara på sex personer. Harold tog A.B. degree (kandidatexamen) vid Gustavus Adolphus college i St. Peter, MN 1929. Vidare tog han M.A degree 1929 och Ph.D. degree 1933 vid universitet i Iowa.

Ruby tog examen vid Gustavus Adolphus college år 1931. Ruby undervisade i engelska och arbetade som bibliotekarie på skolor i Ceylon, MN.

Ruby och Harold gifter sig 2 sep 1933.
Vigselförättare är Rubys far John Idstrom. Vigseln skedde i East Union Lutheran church där John var pastor.

Bröllopsresan blev en kort tripp till sjödistriktet i norra Minnesota. De bosatte sig sedan på i Iowa City.

Harold skrev många böcker och avhandlingar angående psykologiska tester.

Harold var professor och chef på psykologiska avdelning vid Springfield college. Harold var bitrödande chef för Psychologic Corp. I New York och chef för deras testavdelning. Han var dessutom medlem i flera andra organisationer.

Harold dör 1965 och Ruby 1998. Båda är begravda på Adele Cementery i Adele, IL.
Harolds dödsorsak var hjärtproblem.

Bilder och text om Rubys anor ingår i en kommande bok.

Weblänkar

Publicerat i (fDB) Harold Seashore / Ruby Idstrom | Kommentarer inaktiverade för Harold Seashore

Ida Cecilia Bergström (1854-1941)

Ida Cecilia är min mormors mor. Hon föddes 30 juli 1854 i Lund, utanför äktenskapet vilket inte var ovanligt vid den tiden, men fortfarande straffbart för modern.

Modern Anna Bergström var född 1824 i Riseberga och hon blev faderlös vid 10 års ålder. Anna flyttar då till Lund och börjar tidigt arbeta som piga.

I släkten har det varit känt vem som är far till Ida Cecilia. Jag har inte funnit några uppgifter i domboken eller i annan dokumentation som styrker det. Fadern hette Lars, en ung juridikstuderande som läste i Lund. En svärdotter till Lars skriver i en bok att Lars ville studera juridik men på grund av en erotisk händelse i sin barndom beslöt han att bli präst istället. Även om Lars ville ta hand om sitt barn så var han säkert inte tillåten att gifta sig med Anna.

När Anna och Lars träffades var Anna 29 år och Lars 17 år. Om deras relation var frivillig från Annas sida eller inte kan man fundera på. Men det var inte ovanligt vid den här tiden att fattiga pigor fick finna sig i vad de mer välbärgade männen ville.

Lars gifte sig senare 1874 och fick tillsammans med sin hustru sex barn tillsammans. Idag finns det inga ättlingar kvar efter dem varför det är svårt att bevisa ett släktskap med hjälp av DNA.

När Ida föds flyttar Anna och Ida från centrala Lund till Norra Vallen där hennes fastrar och bror Andreas bodde. Här är hon bosatt i fyra år. Hit kommer en dag Per Bengtsson som Anna kände sen tidigare. Per studerade till lärare och var klar med sin utbildning. Per frågade Anna om hon vill gifta sig med honom. Efteråt berättade Anna att hon blivit så glad att Per kom och ville gifta sig med honom.

Per kom från Mjällby i Blekinge. Han bytte senare namn till Sellgren. Anna och Pehr har många ättlingar i Bjäretrakten.

Anna och Per gifter sig 13 augusti 1858 i Västra Karup. Ida är nu fyra år.

 

Ida omkring 1870 Ida och min mor Anna
omkring 1923
När min mor växte upp fanns det brev som var skickade av Lars till Ida. Mor han läsa ’Till min älskade dotter Ida’ när Ida fick syn på mors tilltag och kastade breven i spisen. När Lars blev gammal ville han att Ida skulle åka ner och hälsa på honom i södra Skåne vilket hon också gjorde.

Pers första tjänst som lärare är i Ramsjö och sedan Slättaryd och i Glimminge, samtliga i Västra Karup socken.

Ida bor med sina föräldrar och syskon tills hon gifter år 1883 med Lars Andersson. Lars yrke är slaktare. De är först bosatta i Mölhult, Västra Karup under åren 1883-1908.

Under åren 1885-1886 arbetar Amanda Sjöberg som piga här. Amanda gifter sig 1887 med Hjalmar Sellgren, Idas styvbror.

Lars och Ida får två döttrar Alfrida (1886) och Esther (1888).

Idas styvbror Adolf Sellgrens hustru Lovisa Rustan dör 1893. Familjen har fem små barn. Två av barnen Siri Louise och Ally Nathalia får bo hos Lars och Ida.
Siri flyttar till Amerika 1905 och Ally fyra år senare. Sonen Thor har bott i Botkyrka hos släktingar och skrivs in i husförhörslängden den 10 aug 1905, samma dag som han dör av lungsot.

1909 flyttar samtliga till Varan nr 1. Lars dör i juli 1910. Samma år dör Esther i lunginflammation efter att hon hade badat i havet.

Alfrida gifter sig 1918 med Anselm Nore. Anselm är lantbrukare och skall ta över gården i Faritslöv. Året därpå föds dottern Anna, min mor. Anselm drabbas av hjärnblödningar och familjen flyttar upp till Ida i Varan 1922. Anselm dör 1926 av sin sjukdom.

Anselm och Alfrida bröllopsfoto 1918 Alfrida och Esther omkring 1905

 

För att försörja familjen startade Alfrida ett bageri med vetebröd och kakor. Alfrida hade lärt sig baka när hon arbetade på ett konditori i Ängelholm.
Ida och Anna levererade dessa till boende och badgäster i Torekov. När de knackade på hos folk så fick Anna stanna kvar utanför så att de inte kunde tro att hon tiggde. Senare fick Anna en cykel så hon kunde själv leverera bakverken.Kvar i trakten pratar man fortfarande om Alfridas bakverk.Ida dör 1941 och är begravd på Torekovs kyrkogård. I samma grav ligger Alfrida och Anselm.

 

Bouppteckning efter Ida skedde den 2 oktober 1941. Ida levde alltid väldigt spartanskt och hade inte mycket ägodelar. Huset hade sålts till Alfrida och Anselm tidigare.

Möblerna bestod av en säng, en soffa, en skänk, en byrå, två stolar, två bord och en kista. Övrigt är porslin och gångkläder. Summan av tillgångar blev 111 kr.

 

Publicerat i VI-32 Per Bergström | Kommentarer inaktiverade för Ida Cecilia Bergström (1854-1941)

Andreas Bergström (1818-1858)

Andreas Bergström, född 1819-04-04 i Riseberga, död 1858-02-25 i Malmö S:t Pauli församling. Andreas är bror till Anna Bergström, min mormors mormor.

När jag för 25 år sedan började leta efter mina släktingar från Riseberga så hittade jag inte mycket om Andreas. Efter 1840 hittade jag inga spår.

Nu med nya databaser (via Arkiv Digital) hittade jag mycket mer. Andreas bodde tydligen som ung i Lund och hjälpte sin sina sjukliga fastrar.

Han gifter sig omkring 1840 med Anna Nilsson. Hon var född 1823-09-25 i S:t Peters kloster i Lund. Andreas och Anna får två barn, Elisa Amanda (1843-1924) och Axel Norman Ehrenfrid (1850-1912).

Andreas yrke är konstförvantare, dvs typograf. Andreas dör 1858 i Malmö, S:t Pauli församling.

Elisa Amanda arbetar 1867 som piga i Stockholm. Hon gifter sig någon gång efter 1867 med en källarmästare Jonsson. År 1878 står Elisa som källarmästaränka och kaféidkare. Elisa fick troligen inga barn med Jonsson.
Hon drev ett kafé med c:a 8 anställda pigor.

Elsas mamma Anna Nilsson är bosatt på samma adress i Stockholm under åren 1883-1892.

År 1892 flyttar Elisa och Anna till Gråmanstorp där brodern Axel Norman bor.

Axel Norman arbetar som kypare 1857-1867. År 1876 gifter Axel sig med Fanny Vilhelmina Maria Hausen (1851-1910). De får fem barn under åren 1877-1882, samtliga födda i Gävle. År 1890 har han flyttat till Åby i Gråmanstorp där han arbetar som källarmästare.

Axel har över 50 ättlingar efter sig bosatta på olika platser i Sverige med släktnamn som Brink, Follin, Gierow, Kolström, Magneli, Ryttarson, Sima, Staub, Åfeldt.

För mer info om dess familjer välj Släktträd i menyn. Klicka på Släktträd och ”Index of surnames”.

 

Publicerat i VI-32 Per Bergström | Kommentarer inaktiverade för Andreas Bergström (1818-1858)