Anor

Jag använder en kod för att beskriva vilken relation vi har med släkten.

Ex: V-0102-G
V: Generationsnr med romerska siffror. ”I” är min generation.
0102: Person nr 01 och 02 i aktuell generation. Start sker med manliga sidan.
G: Barn nr med start på bokstaven A. Stora bokstäver för män och små bokstäver för kvinnor.

Anträd gen II-IV

Anträd gen V