ff Emils släktled från Målilla / Mörlunda

ff Emils släktled från Målilla / Mörlunda

Mina anor på farfars sida kommer från två familjer. En från Emmenäs, Målilla och en från Borg, Mörlunda. Dessa två familjer fick 16 barn tillsammans varav nio barn utvandrade till Amerika under åren 1864-1875. Dessutom utvandrade ytterligare sex barnbarn under åren 1877-1889. Familjerna är 1) Johan M. Sjöstrand/ Anna S. Danielsdotter i Emmenäs, Målilla 2) Sven P. Larsson/Stina G. Andersdotter, i Borg, Mörlunda Båda familjerna fick många barn och det var svårt för barnen att försörja sig i Sverige. Det var oftast äldsta sonen som övertog gården medan övriga började arbeta som drängar eller pigor på andra gårdar. Åren 1866-1868 är kända som de värsta missväxtåren i Sveriges historia vilket också påverkade motivationen för att utvandra. Hemresande svenskamerikaner berättade dessutom gärna om hur fantastiskt allt var i Amerika. Min målsättning är att försöka få fram mer information om var dessa personer tog vägen och vad som hände med dem.
En bokikon i tabellerna nedan innebär att personen det finns ett beskrivande dokument  Familj Sven P. Larsson/Stina G. Andersdotter i Borg  Mörlunda Alla barn i denna familj heter Swensson eller Swensdotter
Gen  Gen kod Person Född Död Dok Emigr. år Destination  
1 V-0102-a Maria Chatarina S. 1831 1832 Nej n/a
1 V-0102-B Adolf Fredrik S. 1834 1889 Nej n/a
2 V-0102-BB   Carl Alfred (1) 1861 1933 1881 Rockford, Illinois
2 V-0102-BF   Albin Leander (1) 1870 1892 1877 Rockford, Illinois
1 V-0102-C Lars Peter S. 1836 1911 Nej n/a
1 V-0102-D Andreas S. 1839 1899 1864 Rockford, Illinois
1 V-0102-e Ulrika S. 1842 1844 Nej n/a
1 V-0102-f Emilie Charlotta S. 1844 1913 1869 (2) Rockford, Illinois
1 V-0102-G Carl Evert S. 1847 ?? 1867 Dayton, Iowa
1 V-0102-H Sven August S. 1850 ?? 1867 ??
1 V-0102-i Anna Sofia S. 1854 1944 Nej n/a
(1) Även i tabell nedan (2) Gift med V-0304-F Carl Gustaf Sjöstrand
Familj Johan M. Sjöstrand / Anna S. Danielsdotter i Emmenäs, Målilla Alla barn i denna familj heter Sjöstrand eller Adolfsson
Gen  Gen kod Person Född Död Dok Emigr. år Destination  
1 V-0304-A Johan August S. 1832 1878 Nej n/a
2 V-0304-Aa    Emma Sophia S. 1862 1954 1877 Gowrie, Iowa
2 V-0304-AE    Oskar Gottfrid S. 1872 1959 1890 Poland, Iowa
1 V-0304-B Claes Erik S. 1835 1923 Nej n/a
2 V-0304-BA    Karl Fabian S. 1859 ??? 1884 Okänt
2 V-0304-BF    August Albin S. 1868 1935 1887 St. Charles, Illinois
1 V-0304-c Anna Lovisa S. 1837 1933 Nej n/a
2 V-0304-cB    Carl Alfred A. 1861 1933 1881 Rockford, Illinois
2 V-0304-cF    Albin Leander 1870 1892 1877 Rockford, Illinois
1 V-0304-D Carl Gustaf S. 1839 1897 1869 Rockford, Illinois
1 V-0304-e Matilda Maria S. 1842 1932 1875 Gowrie, Iowa
1 V-0304-F Alfred S. 1844 1911 1864 Dayton, Iowa
1 V-0304-G Otto Fredrik S. 1847 1877 1869 Marshalltown, New Jersey
1 V-0304-H Adolf Ferdinand S. 1849 1911 1869 Dayton, Iowa

Nedanstående bilder visar var våra släktingar bosatte sig när de anlände till Amerika. Varje rad börjar med emigrationsår och sedan respektive ankod.