ff Emils släktled från Målilla / Mörlunda

ff Emils släktled från Målilla / Mörlunda

Två familjer, en från Emmenäs, Målilla och en från Borg, Mörlunda sammanflätades genom att två syskon i den ena familjen gifte sig med två syskon i den andra familjen. Dessa två familjer fick 16 barn tillsammans varav nio barn utvandrade till Amerika under åren 1864-1875. Dessutom utvandrade ytterligare sex barnbarn under åren 1877-1889. Familjerna är 1) Johan M. Sjöstrand/ Anna S. Danielsdotter i Emmenäs, Målilla 2) Sven P. Larsson/Stina G. Andersdotter, i Borg, Mörlunda   Båda familjerna fick många barn och en konsekvens blev att det var svårt för barnen att försörja sig i Sverige. Det var oftast äldsta sonen som övertog gården medan övriga började arbeta som drängar eller pigor på andra gårdar. Åren 1866-1868 är kända som de värsta missväxtåren i Sveriges historia vilket också påverkade motivationen för att utvandra. Hemresande svenskamerikaner berättade dessutom gärna om hur fantastiskt allt var i Amerika.   Min målsättning är att försöka få fram mer information om var dessa personer tog vägen och vad som hände med dem. En översikt på vilka personer som emigrerat finns nedan.   Hittills funna syskon och kusiner till min farfar Emil är
  • 8 syskon
  • 5 kusiner med relation via båda familjerna
  • 14 kusiner via sin fars släkt
  • 45 kusiner via sin mors släkt
Totalt har jag hittills funnit  72 barnbarn till de två familjerna ovan
Personer som har ett beskrivande dokument är markerade med en bok-ikon nedan. Familj Johan M. Sjöstrand / Anna S. Danielsdotter i Emmenäs, Målilla Alla barn i denna familj heter Sjöstrand eller Adolfsson.
Gen  Gen kod Person Född Död Dok Emigr. år Destination  
1 V-0304-A Johan August S. 1832 1878 Nej n/a
2 V-0304-Aa    Emma Sophia S. 1862 1954 1877 Gowrie, Iowa
2 V-0304-AE    Oskar Gottfrid S. 1872 1959 1890 ??
1 V-0304-B Claes Erik S. 1835 1923 Nej n/a
2 V-0304-BA    Karl Fabian S. 1859 ??? 1884 Okänt
2 V-0304-BF    August Albin S. 1868 1935 1887 Illinois
1 V-0304-c Anna Lovisa S. 1837 1933 Nej n/a
2 V-0304-cB    Carl Alfred A. 1861 1933 1881 Rockford, Illinois
2 V-0304-cF    Albin Leander 1870 1892 1877 Rockford, Illinois
1 V-0304-D Carl Gustaf S. 1839 1897 1869 Rockford, Illinois
1 V-0304-e Matilda Maria S. 1842 1932 1875 Gowrie, Iowa
1 V-0304-F Alfred S. 1844 1911 1864 Dayton, Iowa
1 V-0304-G Otto Fredrik S. 1847 1877 1869 Marshalltown, New Jersey
1 V-0304-H Adolf Ferdinand S. 1849 1911 1869 Dayton, Iowa


Familj Sven P. Larsson/Stina G. Andersdotter i Borg  Mörlunda Alla barn i denna familj heter Swensson eller Swensdotter
Gen  Gen kod Person Född Död Dok Emigr. år Destination  
1 V-0102-a Maria Catharina S. 1831 1832 Nej n/a
1 V-0102-B Adolf Fredrik S. 1834 1889 Nej n/a
2 V-0102-BB   Carl Alfred (1) 1881 (1)
2 V-0102-BF   Albin Leander (1) 1877 (1)
1 V-0102-C Lars Peter S. 1836 1911
1 V-0102-D Andeas S. 1839 1864 ??
1 V-0102-e Ulrika S. 1842
1 V-0102-f Emilie Charlotta S. 1844 1913
1 V-0102-G Carl Evert S. 1847 ?? 1867 ??
1 V-0102-H Sven August S. 1850 ?? 1867 ??
1 V-0102-i Anna Sofia S. 1854 1944
(1) Se tabell överst