V-0304-F Alfred Johansson och Christina Carlsdotter

V-0304-F Alfred Johansson och Christina Carlsdotter

Alfred (Seashore Sjöstrand) Johansson föddes torsdagen den 6 juni 1844 i Ämmenäs, Målilla. Han var son till Johan Magnus (Sjöstrand) Johansson och Anna Stina Danielsdotter. Alfred (Seashore Sjöstrand) dog i Dayton den 12 oktober 1911 vid en ålder av 67 år.

Alfred emigrerade år 1869 till Nordamerika.

Alfred (Seashore Sjöstrand) gifte sig torsdagen den 3 februari 1870 i en ålder av 25 år med den då 17-åriga Christina Sophia Carlsdotter.

De hade åtta barn: Edvin (1870–1944), Gilbert (1874–1951), Annie (1878–1956), Minnie (1880–1947), Emma (1882–1962), Esther (1885–1973),Selma (1886–1964) och David (1887–1888).

Christina Sophia Carlsdotter föddes i Målilla med Gårdveda, Kalmar, Sweden onsdagen den 10 mars 1852. Hon var dotter till Carl Johan Carlsson och Anna Lena Nilsdotter. Christina Sophia blev 77 år gammal och dog i Des Moines, Polk, Iowa den 3 februari 1930.

Släktbok

V-0303-F Alfred Johansson och Christina Carlsdotter utg 02 2020-05-30

Byar

Byn Målilla Ämmenäs ver 02

 

 

Lämna ett svar