Att våra rötter härstammar från Skandinavien och Brittiska öarna (via vikingar) är inte så konstigt. Men att det även finns rötter från östra Europa var oväntat.

 


Publicerad: 2018Q2